Leiderschap; het lijkt net een opvoedproces

Er zijn leidinggevenden die zich net de oppas, vader of moeder van hun team voelen. Omdat er teamleden aan hen lopen te trekken. Omdat afspraken niet nagekomen worden. Omdat er ontevreden blikken worden uitgewisseld. Het lijkt nooit goed genoeg, wat ze ook doen. Ze besteden al hun kostbare tijd aan brandjes blussen en snelle vragen tussendoor doen een beroep op ze. Dit alles geeft ze een gehaast en machteloos gevoel. Ondanks dat teamleden natuurlijk niet te vergelijken zijn met kinderen, heeft het opvoedproces wel degelijk vergelijkbare overeenkomsten met leidinggeven.

Een ‘lastig’ team? Heb jij even geluk

Ik hoor vaak teamleiders zeggen: “het lijkt wel alsof ik op mijn werk hetzelfde doe als thuis. Het zijn toch volwassen mensen!” Dat zijn het ook maar in plaats van je te ergeren, kun je het ook omdraaien: de kennis die jij bij je kinderen hebt opgedaan doorzetten naar je team. Daar kan je je voordeel meedoen en verbeterd (uiteindelijk) je humeur. Als leiderschapscoach zie ik opvoeden als een rijke bron van inspiratie voor leiderschap. Iedere leider die kinderen heeft zal onmiddellijk herkennen, dat het bij het leiding geven in de kern gaat over twee dingen: aandacht hebben voor de ander en structuur bieden.

Instappen en uitstappen

Voor die leidinggegeven die geen kinderen hebben zal ik mezelf nader verklaren. Regelmatig zie ik teamleiders die leiding geven wanneer ze het vooral niet moeten doen, en geven geen leiding wanneer ze het vooral wel moeten doen. Ze stappen ‘in’ als ze ‘uit’ moeten stappen en stappen ‘uit’ als ze ‘in’ moeten stappen. Stap in als er kaders worden overschreden, er normoverschrijdend gedrag plaats vindt of als de resultaten niet behaald worden. Maar in zulke situaties zie ik veel leidinggevenden juist uitstappen, bijvoorbeeld omdat ze angst voelen om de confrontatie aan te gaan of angst hebben om hun gezag te laten gelden.

Net zoals je kinderen uitdaagt, bemoedigt of soms gewoon zegt: omdat ik het zeg, doe je dat ook bij je team: faciliteer,coach en wees desnoods ook directief. Creëer duidelijkheid op het moment dat het nodig is en biedt ruimte op het moment dat het kan. Geef haalbare uitdagingen. Stimuleer vertrouwen in eigen kunnen. Geef realistische doelen en kaders en stuur hierop. Wees emotioneel beschikbaar. Stimuleer eigen initiatief. Benut talenten. Handel met respect en vertrouwen. Wees je ervan bewust dat je net zoals de opvoeder een voorbeeldrol hebt, stimuleer je teamleden om dit over te nemen. Kortom, wees een rots in de branding en biedt je team een veilige thuisbasis.

Stop met trekken, start met leiden!

Dit alles vergt moed en inzicht in je eigen leiderschapskwaliteiten. Ga bewust anders kijken, kiezen, voelen en doen wat nodig is en je zult direct merken dat jouw rol als opvoeder op je werk als sneeuw voor de zon verdwijnt. Voortaan kun jij je op je werk bezig houden met het betekenisvol leiding geven aan je team en thuis genieten van de spiegel die jouw kinderen je voorhouden. Doe er je voordeel mee.

Wil jij jouw leiderschapsvaardigheden verder ontwikkelen en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan contact met me op.

Add A Comment