Bokkende teams

’Neem ze serieus, ze voelen zich vaak verwaarloosd’

Je bent teamleider. Je begint nieuw op een team. Je hebt vele vernieuwende ideeën. Dat is ook waar je op aangenomen bent. Dat ga je nu laten zien. Je bent goed voorbereid, hebt met iedereen verkennende gesprekken gehad en stuk voor stuk lijken het hardwerkende gecommitteerde mensen die er al lang zitten en weten waar ze het over hebben. Je stroopt je mouwen op en wendt je tot je team. En dan gaat het mis. Opeens blijken die door de wol geverfde loyale medewerkers een groep bokkende, niet voor vernieuwing openstaande groep conservatieven. En niet als je ze daar als team op aanspreekt. Dan zijn ze stil en trekt niemand z’n mond open. Dan zwijgen ze in alle toonaarden. En in de wandelgangen of in 1 op 1 gesprekken wordt er geklaagd, gezeurd en gemopperd. Ligt de schuld altijd bij de ander. Zelf verantwoordelijkheid nemen ho maar. Alles wat naar inovatie riekt is niks. Op de afdeling hangt een moedeloze sfeer. Officiële personeelsbijeenkomsten worden door jouw team gemeden. En ’s avonds vraag je je af hoe het toch komt dat je zo uitgeput bent. Leeggezogen.

Je bent werknemer. Al bijna 40 jaar jaar trouwe dienst. Zelden ziek. Altijd loyaal geweest. Het bedrijf verdedigd tegen kritiek. Je kent dit bedrijf door en door. Je kent de materie. Weet hoe zaken tot stand zijn gekomen. Maar niemand die het je ooit vraagt. Je hebt al meerdere reorganisaties meegemaakt. Wisselingen aan de top. Serieus al 12 nieuwe leidinggevende gehad. Elke keer weer met een nieuw plan. Vol energie, enthousiasme beginnen ze. Het gaat altijd over vernieuwing. En telkens met een boel nieuwe methodieken van agile tot zelfsturing die gouden bergen beloven. Je hebt ze allemaal voorbij zien komen. En allemaal zijn ze weer vertrokken. Nu is er weer zo’n nieuwe, nou die kan de boom in met zijn vernieuwingen! Met kernwaarden dat we met plezier moeten werken. Je vraagt je af wat al dat harde werken nu in hemelsnaam allemaal voor zin heeft gehad.

Ik ben teamcoach en heb in mijn praktijk dagelijks met bokkende teams te maken. Deep down zijn dit soorts teams, net als bokken, van nature zeer intelligent, speels en leuk…maar dat komt er niet altijd uit omdat ze  zich binnen organisaties vaak de zondebok voelen. Komt er weer een nieuwe manager gaan de medewerkers zich verzetten, soms openlijk, maar vaker nog verhuld. Ze boycotten en saboteren alle pogingen om de boel weer op de rails te krijgen. Ze gaan in ‘overlevingsstand’: alles moet bij het oude blijven, want elke verandering is een bedreiging. Ook nieuw personeel dat integer en vol goede moed instapt, wordt al snel ermee besmet. Mijn hart bloedt soms van het wederzijdse onbegrip. Het niet bij elkaar kunnen komen van twee partijen die beiden toch echt het beste voor het bedrijf over hebben. Er is geen schuldige maar er is iets wat ontbreekt. Als individuen zijn het allemaal kanjers, de werknemers en de teamleiders, maar als team lijkt het niet van de grond te komen.

Met mijn jarenlange achtergrond als coach voor verwaarloosde kinderen en volwassenen ontdekte ik vele overeenkomsten in gedrag tussen hen en deze bokkende teams. Ze worden cynisch, onverschillig, oneerlijk, onverantwoordelijk, keren zich innerlijk af van de organisatie. Ze beginnen te roddelen, verliezen respect voor de leiding. Ze worden bang voor verandering, kunnen nieuwe eisen niet aan. De oorzaak van het probleem is meestal – net als bij ouders en verwaarloosde kinderen – een gebrek aan tijd en aandacht.

Speciaal voor bokkende teams ontwikkelde ik een herstel-methodiek waarbij samenwerken en leiderschap centraal staan, zodat het niet- functionerend team weer vlot getrokken wordt. Door wederzijds vertrouwen en oprechte kennis van en aandacht voor elkaars afgelegde (lijdens-) weg tot waar een ieder nu staat zorgt voor begrip, zodat er een team ontstaat waar iedereen bij wil horen! Ben je benieuwd naar mijn herstel-methodiek voor bokkende teams? Ik leg het je graag uit in een persoonlijk gesprek.

Add A Comment