5 onveilige situaties in teams

Er heerst een taboe op het bespreken van veiligheid binnen teams. Alleen al praten over dit onderwerp voelt onveilig. Laat staan om dit veel voorkomende probleem aan te pakken. Je bent al snel een muggenzifter. Hoezo onveilig? Het gaat toch niet over terroristische aanslag, brand of een ongeval. Toch bepaalt de onderlinge sfeer (lees: de veiligheid ) binnen een team in hoge mate het functioneren van de teamleden. Wist je dat een onveilige sfeer in het team zelfs emotionele schade kan toebrengen aan teamleden, de organisatie en klanten?

Hieronder schets ik vijf situaties waaraan je onveiligheid op de werkvloer kunt herkennen:

  1. Aanhoudend autoritair gedrag van een directe manager. Aan de ene kant: fijn een leidende manager. Behalve als de belangen van de organisatie worden geschonden door het constant ondermijnen van doelen, taken en het welbevinden van teamleden. Dat veroorzaakt op den duur emotionele schade in het team met verlies aan vertrouwen in de organisatie tot gevolg. Als dit vertrouwen eenmaal is geschonden, is het verdomd lastig om het nog te herstellen. 
  1. Teamleden, die nota bene in dezelfde (kantoor)ruimte werken, vermijden direct persoonlijk contact met elkaar en communiceren enkel via mail of whatsapp. Medewerkers denken wel twee keer na voordat ze hun nek uitsteken. Durven geen nee te zeggen ook al zitten ze tot over hun oren in het werk. Discussies worden vermeden. Wel wordt er volop ja gezegd tegen de teamleider en hard gelachen om zijn/haar ‘’flauwe” grappen. 
  1. Teamleden die worstelen met een niet gedeeld persoonlijk probleem, tonen vaak gedrag dat voor anderen onverklaarbaar is en het vertrouwen in de samenwerkingsrelatie schaadt. 
  1. Passiviteit van teamleden en hun afwachtende houding zorgt ervoor dat ze onvoldoende toekomen aan hun eigen wensen. Ze zijn een speelbal van wat er om hen heen gebeurt. Ze laten zich leven door anderen of door de omstandigheden. Ze hebben moeite om verantwoordelijkheid te nemen, grenzen te stellen en voor hun waarden te staan. Ze weten eigenlijk wel wat ze moeten doen maar op de een of andere manier doen ze dat niet. Ze zitten in hun hoofd waardoor er minder ruimte is voor contact met de ander en het aangaan van commitment. Andere teamleden voelen zich daardoor geremd en gefrustreerd. 
  1. Tijdens bijeenkomsten gaan teamleden opstandig achterin de ruimte zitten, worden rood als er iets aan ze gevraagd word of duiken het liefst weg achter hun beeldscherm. Sommige collega’s negeren elkaar en voorstellen van bepaalde mensen verdwijnen telkens onder de tafel. Er wordt om invloed geknokt. Na afloop van de bijeenkomst hebben teamleden het onderling erover hoe de interactie verliep maar dan in de vorm van roddelen. 

Door deze onveilige situaties nemen de onderhuidse spanningen toe. Aannames en frustraties zorgen ervoor dat de groep zich als geheel nog maar moeilijk kan voortbewegen, kortom er broeit van alles in de onderstroom.

Herken je dit soort situaties ook in jouw team? En wil je daar grip op krijgen?

Als teamcoach help ik je graag om het gedrag en het werkklimaat binnen jouw team inzichtelijk en bespreekbaar te maken zodat het weer veilig wordt.

Maak  direct een veilig begin in jouw team en laat een gratis veiligheidscheck uitvoeren.

Stuur een mail naar: teamcoaching@lonnekebenningshof.nl

Add A Comment